جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

PICU

PICU

این بخش از سال 1383 در بیمارستان تاسیس شده و از سال 1394 و با حضور اساتید این رشته ، جناب آقای دکتر حقیقی و جناب آقای دکتر منافی و با راه اندازی رشته مراقبت های ویژه کودکان در این مرکز ، پذیرش و آموزش پزشکان در مقطع فوق تخصص در این رشته برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد.

اعضا هیئت علمی  گروه مراقبت های ویژه کودکان:

آقای دکتر بهزاد حقیقی

آقای دکتر علی منافی

خانم دکتر گلناز قره باغی

آقای دکتر رامین زارع محمودآبادی

 

Template settings