جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
لیست اخبار صفحه :1
تیروئید در کودکان
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

تیروئید در کودکان

گفتگو خانم دکتر مونا نوربخش در مورد تیروئید در کودکان در برنامه خانه مهر

بلوغ زودرس در کودکان
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

بلوغ زودرس در کودکان

خانم دکتر مونا نوربخش فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

کنترل دیابت
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنترل دیابت

دکتر داود امیرکاشانی، فوق تخصص غدد کودکان

انسولین سریع الاثر
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

انسولین سریع الاثر

اانسولین سریع الاثر، دکتر داود امیرکاشانی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

آلودگی هوا در کودکان
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آلودگی هوا در کودکان

دکتر علیرضا عشقی، فوق تخصص ریه کودکان

ریفلاکس ادراری
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

ریفلاکس ادراری

ریفلاکس ادراری، خانم دکتر حسینی، فوق تخصص نفرولوژی کودکان

رشد در کودکان
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

رشد در کودکان

رشد در کودکان، دکتر دواود امیرکاشانی، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

بازی با کودکان
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

بازی با کودکان

بازی با کودکان، خانم دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص بیماری های اعصاب و روان کودکان

Template settings