جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

عفونی

عفونی

تاریخچه بخش عفونی

 

 

این بخش توسط سرکار خانم دکتر خدیجه محلوجی در بیمارستان علی اصغر (ع) راه‌اندازی گردید. مسئولیت این بخش با بازنشسته شدن ایشان در سال  در این مرکزاز سال ۱۳۸۶ بر­عهده دکتر علیرضا ناطقیان گذاشته شد که تا کنون ادامه دارد. دکتر شیرین سیاح‌فر از سال ۱۳۸۷ و دکتر بهنام ثبوتی از سال ۱۳۸۸ در این بخش حضور دارند.

خانم دکتر ثمیله نوربخش و خانم دکتر فهیمه احسانی پور در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و خانم دکتر زهرا صدر در بیمارستان فیروزآبادی از دیگر اساتید گروه عفونی هستند.

این گروه از سال 1385 به امر تربیت نیروی دستیار فوق تخصص عفونی پرداخته است و فارغ التحصیلان این رشته در شهر های مختلف کشور به امر تربیت نیروهای متخصص و درمان مشکلات عفونی کودکان مشغول هستند.

گروه عفونی دارای مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان است که در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در زمینه مشکلات بیماری های عفونی کودکان پژوهش می کنند.

ریاست بخش: آقای دکتر علیرضا ناطقیان 

اعضا هیئت علمی :

خانم دکتر ثمیله نوربخش

آقای دکتر علیرضا ناطقیان

خانم دکتر فهیمه احسانی پور

خانم دکتر شیرین سیاح فر

آقای دکتر بهنام ثبوتی

خانم دکتر زهرا صدر

آقای دکتر معصومی 

 

Template settings