جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!

تاریخچه گروه تخصصی و فوق تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

شکل گیری بیمارستان و گروه کودکان از سال های دهه ۱۳۴۰ خورشیدی شروع می شود که ابتدا محل بیمارستان در ساختمانی در پشت  مجلس شورای ملی و بنام بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی شکل گرفته و در سال ۱۳۴۷ به محل فعلی بیمارستان منتقل شده است و خانم دکتر پروانه وثوق فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان از جمله پزشکانی است که از ابتدا در گروه شروع به کار کرده است در محل جدید نام مرکز به مرکز پزشکی کودکان شهر آزاد یا بیمارستان کودکان شهر آزاد تغییر یافته و رسماً از سال ۱۳۵۲ گروه تخصصی کودکان شهر آزاد شروع به پذیرش رزیدنت تخصصی نموده است و همزمان اولین دوره مجله ماهانه تخصصی کودکان شهر آزاد با مقالات متنوع انتشار یافته است و در شروع فعالیت اولین دوره رزیدنتی شامل آقای دکتر بقائی دکتر روستا- دکتر شفائی-شروع به آموزش نموده اند هیات علمی گروه در ابتدا آقای دکتر مدرس زاده و دکتر خدابخش متخصص عفونی ، دکتر سلیم پور، متخصص نوزادان ، دکتر جلالی فوق تخصص قلب کودکان و دکتر مشعوف فوق تخصص کلیه اطفال ، آقای دکتر عزیزی فوق تخصص ریه اطفال، دکتر خالصی فوق تخصص جراحی کودکان ، آقای دکتر قوجه وند متخصص رادیولوژی کودکان آموزش را بر عهده داشتند و رزیدنت های کودکان از دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران پذیرفته شده و جهت آموزش دوره تخصصی به این مرکز معرفی شده اند در سال ۱۳۵۷ بیمارستان به نام بیمارستان کودکان صمد بهرنگی و از سال  ۱۳۶۰به نام کودکان حضرت علی اصغر (ع) تغییر نام داده است ضمنناً از سال ۱۳۶۳ دیگر همکاران فوق تخصصی بیمارستان جذب شده اند و از سال ۱۳۶۸ دوره های فوق تخصصی هماتولوژی و انکولوژی و نوزادان و از سال ۱۳۷۰ دوره فوق تخصصی غدد و از سال ۱۳۷۲ دوره فوق تخصصی کلیه و از سال ۱۳۸۰ فلوی فوق تخصصی جراحی کودکان پذیرفته می شود.

 

 
رشته بیماریهای کودکان  یک رشته تخصصی بالینی پزشکی است که دانش آموختگان آن با کسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای لازم، در جهت پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماری های مربوط به کودکان  مهارت های لازم را به دست می آورند. 
ماموریت رشته تخصصی کودکان تربیت متخصصینی است که ضمن ارائه عالی ترین سطوح مراقبت، تشخیص و درمان علمی و مبتنی بر شواهد برای بیمار، نگرش جامعه نگر و حرفه ای داشته و در آموزش علوم پزشکی و تولید علم و پژوهش و اخلاق پزشکی فعال باشند.
دانش آموختگان رشته بیماریهای کودکان  در جامعه، در نقش های زیر انجام وظیفه خواهند نمود:

• تشخیص دهنده
• درمانگر
• مدیر
• مشاور
• پیشگیری کننده
• آموزش دهنده
• پژوهشگر
• خودآموز
• حافظ حقوق بیماران وهمکاران

Template settings