جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1402/10/27 - 08:10
  • - تعداد بازدید: 14
  • - تعداد بازدید کنندگان: 14
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمینار روش های تشخیصی و درمانی جدید در بدخیمی کودکان

سمینار روش های تشخیصی و درمانی جدید در بدخیمی کودکان 28 در ماه 1402 دارای امتیاز باز آموزی برگزار خواهد شد.

322462.mp3 سمینار روش های تشخیصی و درمانی جدید در بدخیمی کودکان
  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 322462
:
کلیدواژه ها
خبرنگار

Template settings