جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1402/12/17 - 08:47
  • - تعداد بازدید: 20
  • - تعداد بازدید کنندگان: 18
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

رونمایی و معرفی کتاب تشخیص بیماری های رایج در کودکان

رونمایی و معرفی کتاب تشخیص بیماری های رایج در کودکان پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، سالن بزرگمهر بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر

329709.mp3 رونمایی و معرفی کتاب تشخیص بیماری های رایج در کودکان
  • گروه اخبار : اخبار داخلی
  • کد خبر : 329709
:
کلیدواژه ها
خبرنگار

تصاویر

Template settings