جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1402/10/07 - 08:55
  • - تعداد بازدید: 22
  • - تعداد بازدید کنندگان: 22
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه گزارش بیماران جالب

جلسه cpc و مورتالیتی موبیدیتی پنجشنبه 14 دی ماه صبح در سالن مورنینگ برگزار می شود.

321268.mp3 جلسه گزارش بیماران جالب

برنامه جلسه  Case Presentation و بیماران جالب یا پر چالش

پنجشنبه  14 دی ماه 1402 ساعت 8 تا 9 در سالن بزرگمهر بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار می شود. 

مورد اول : شیرخوار 52 روزه با هیپرگلیسمی و دیابت نوزادی و فالوآپ 4 ساله 

مورد دوم: شیرخوار با دهیدراتاسیون شدید

 

  • گروه اخبار : اخبار داخلی
  • کد خبر : 321268
:
خبرنگار

Template settings