جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1402/10/15 - 15:10
  • - تعداد بازدید: 22
  • - تعداد بازدید کنندگان: 20
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر جواهرچیان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر جواهرچیان روز 21 دی ماه 1402 در سالن بخارایی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار خواهد شد.

321727.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه دکتر جواهرچیان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر جواهرچیان  با موضوع : بررصسی ارتباط بین سطح ویتامین د و شدت کتواسیدوز دیابتی در موارد جدید دیابت نوع یک اطفال مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)  در روز 21 دی ماه 1402 در سالن بخارایی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار خواهد شد. 

اساتید راهنما: خانم دکتر سهیلی پور، خانم دکتر آقاجانی

اساتید مشاور: خانم دکتر کریمیان، آقای دکتر خوش نژاد، آقای دکتر جعفر نژاد

اساتید داور: آقای دکتر وفادار، آقای دکتر امیرکاشانی 

  • گروه اخبار : اخبار داخلی,جلسات دفاع
  • کد خبر : 321727
:
خبرنگار

Template settings