جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1402/11/01 - 13:52
  • - تعداد بازدید: 25
  • - تعداد بازدید کنندگان: 23
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نعیمه عقیلی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نعیمه عقیلی دستیار تخصص کودکان در سالن بخارایی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار شد

322554.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نعیمه عقیلی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر نعیمه عقیلی دستیار تخصص کودکان جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در سالن بخارایی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) برگزار شد

عنوان پایان نامه :بررسی ارزش تشخیصیپرهکلسیتونین جهت تمایز بین سپسیس باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت کودکان دچار سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری 

استاد راهنما: آقای دکتر بهنام ثبوتی

استاد مشاور: آقای دکتر وقدوست 

اساتید داور: خانم دکتر شیرین سیاح فر، دکتر علیرضا ناطقیان

  • گروه اخبار : جلسات دفاع
  • کد خبر : 322554
:
خبرنگار

Template settings