جهت آشنایی با گروه کودکان و مدیر گروه اسکن کنید! QR! QR!
  • 1403/01/14 - 13:27
  • - تعداد بازدید: 9
  • - تعداد بازدید کنندگان: 9
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آزمون پایان بخش اینتر های اطفال دوره زمستان 1402

آزمون پایان بخش شفاهی اینترن های اطفال دوره زمستان در روز چهارشنبه 15 فروردین 1403 در بیمارستان حضرت علی اصغر برگزار می شود.

330787.mp3 آزمون پایان بخش اینتر های اطفال دوره زمستان 1402

آزمون پایان بخش شفاهی کارورزان کودکان  دوره زمستان در روز چهارشنبه 15 فروردین 1403 در بیمارستان حضرت علی اصغر برگزار می شود. شرکن کنندگان ساع 9 صبح در کتابخانه بیمارستان حضرت علی اصغر سالن بزرگمهر حضور داشته باشند. این آزمون به صورت face to face  برگزار خواهد شد. 

  • گروه اخبار : اخبار دانشجویی
  • کد خبر : 330787
:
خبرنگار

Template settings